Download Agenda for HoSIT 2019

HoSIT är Sveriges äldsta konferens, inom Hälso- och Sjukvårdens IT.


Konferensen grundades 1999. I år träffas vi igen – för att fira HoSITs 20-årsjubileum. Konferensen kommer att vara precis lika interaktiv som vanligt. Men ännu större! På Stockholmsmässan – för första gången – så kommer 20 olika rundabordsteman att presenteras och diskuteras under dagen.

De innehåller exempel från, bland andra:

patientföreträdare, forskare, Socialstyrelsen, eHälsomyndigheten, Inera, Vinnova, IVO, Ung Cancer, SKL, regioner & kommuner och ledande privata aktörer inom digitala lösningar.

Vi diskuterar välfärdsteknik, primärvård, äldrevård och alla former av vård, kopplat till digitalisering och/ eller ny teknik och teknologi.

De bästa talarna kommer till HoSIT, år efter år!